Naar Nederland - Nederlands leren

 
*** Taal Nederlands Begrippenlijst - Taal Nederlands grammatica ***
 

 
 
 
 

 

  Taal Nederlands i + K + L

infinitief
inheems_woord
initiaalwoord
klemtoon
klemtoonteken
klinker
klinkerbotsing
klinkerwisseling
koppelteken
korte_klinker
lange_klinker
leenwoord
lettergreep
letterwoord
liggend_streepje
linkerdeel
linkerlid

Taal Nederlands M + N + O + P + R

medeklinker
nabepaling
nadrukteken
onbeklemtoonde_lettergreep
onbepaalde_wijs_van_een_werkwoord
ongeleed_woord
onregelmatig_werkwoord
open_lettergreep
persoonsvorm
prefix
rechterdeel
rechterlid
reduplicatie

  Taal Nederlands S + T  

Taal Nederlands U + V

 

  samenkoppeling
samenstelling
samentrekking
sisklank
sjwa
soortnaam
stam_van_een_werkwoord
stemhebbende_medeklinker
stemloze_medeklinker
sterk_werkwoord
stomme_sjwa
suffix
symbool
toonloze_sjwa
trema
tussen-n
tussen-s
tussenklank
tussenletter
tweeklank
uitgang
uitheems_woord
uitspraakteken
umlaut
verbuiging
verkleinwoord
verkorting
verledentijdsstam
versteende_samenstelling
vervoeging
voorbepaling
voornaamwoordelijk_bijwoord
voorvoegsel
voorzetsel
voorzetselbijwoord
vormovereenkomst
vreemd_woord
vrije_klinker
 

 

 

 

  Taal Nederlands W

weglatingsstreepje
weglatingsteken
woorddeel
woordgeslacht
woordgroep

 
 
 
 

 

 

Taal Nederlands

 
 

 

Taal Nederlands A

accent
achtervoegsel
afbreekteken
afbreking
afkappingsteken
afkorting
afleiding
apostrof

Taal Nederlands B

beklemtoonde_lettergreep
bezits-s
bezitsvorm
bijwoord

Taal Nederlands D + E + G

dakje
deelteken
diminutief
donorprincipe
eigennaam
etymologiegedekte_klinker
geleed_woord
gelegenheidsontlening
gelijkvormigheid
genitief
genitief-s
genus
gesloten_lettergreep
grens_tussen_woorddelen
grondwoord

 

 

Nederlands Leren in Nederland

nt2 taal
taal nederlands

inburgering test
cursus nederlandse taal

Nederlands leren spreken
examen inburgering

cursus nederlands
Nederlands leren online

Nederlands leren zinsopbouw
Nederlands leren woordenschat

Spreekwoorden en gezegden
Nederlands leren zinsontleding

Nederlands leren woordbenoeming
Nederlands leren voor beginners

nederlandse cursus
Nederlands leren schrijven

Nederlands leren oefeningen
Nederlands leren voor kinderen