Naar Nederland - Nederlands leren

 
*** Nederlands leren online gratis voor beginners ***
 

Nederlands Leren online Gratis

Hier vindt u online alle informatie om Nederlands te leren en online Nederlands cursus aanbod. Wij hebben voor u het beste online gratis aanbod geselecteerd. Vaak wordt u doorverwezen naar andere interessante sites om Nederlands te leren.


 
Nederlands Leren - Nederlands als tweede taal (NT2)
 
In de Nederlandse samenleving zijn er veel verschillende culturen te vinden. Daardoor is de Nederlandse taal niet voor iedereen de moedertaal. In veel gevallen wordt de moedertaal (bijvoorbeeld Turks of Marokkaans) wel gebruikt in de thuissituatie. De Nederlandse taal wordt dan vaak gebruikt als tweede taal.

NT2 taalonderwijs is Nederlandse taal onderwijs aan allochtonen die in Nederland wonen. Er zijn in Nederland speciale opleidingen Nederlands als tweede taal (NT2) die bedoeld zijn om de taalvaardigheid van niet-Nederlanders op een aanvaardbaar niveau te brengen.

Staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2)

Als u wilt laten zien dat u het Nederlands goed beheerst, kunt u staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2) doen.
 

 

Programma’s Nederlands als tweede taal (NT2)
 
Ook als allochtoon bent u wil gaan studeren moet u meestal staatsexamen doen. Er zijn 2 NT2-examenprogramma’s:
- Programma I is voor mensen die aan het werk willen in een lagere functie of een middelbare beroepsopleiding willen volgen.
- Programma II is voor mensen die willen werken in een midden- of hogere functie, een hogere beroepsopleiding willen volgen of studeren aan de universiteit. Het examen van Programma II is zwaarder.

De NT2 examens Nederlands bestaan uit 4 onderdelen:
 
-lezen
-luisteren
-schrijven
-spreken